Caudalie

x
Stay connected
꼬달리 회원에게만 알려드리는
다양한 프로모션 정보를 드립니다
런던
Boutique Caudalie Northcote Road

42 Northcote Rd SW11 1NZ London UK

MON-WED: 10am – 7pm / THU: 11am – 8pm / FRI: 10am – 7pm / SAT: 10am – 6pm / SUN: 11am – 5pm

«일상에서 벗어나 지금껏 경험해 보지 못한 특별한 순간을 즐길 수 있도록 꼬달리의 모든 스파들을 하나하나 디자인했습니다.»

Mathilde Thomas

42 Northcote Rd
London SW11 1NZ
Tel: +44 (0) 20 3325 7450
Email: northcote@caudalie.com

Opening times:
MON-WED: 10am – 7pm / THU: 11am – 8pm / FRI: 10am – 7pm / SAT: 10am – 6pm / SUN: 11am – 5pm