Caudalie

x
Stay connected
꼬달리 회원에게만 알려드리는
다양한 프로모션 정보를 드립니다
리옹
Boutique Caudalie Herriot

67, rue de Président Edouard Herriot 69002 LYON France

Lundi-Samedi : 11h - 19h

«일상에서 벗어나 지금껏 경험해 보지 못한 특별한 순간을 즐길 수 있도록 꼬달리의 모든 스파들을 하나하나 디자인했습니다.»

Mathilde Thomas
67, rue de Président Edouard Herriot
69002 LYON

Lundi-Samedi : 11h - 19h
boutique.lyon@caudalie.com
+33428692860